Jestem fotografką. Przepadam za kobiecym towarzystwem, dlatego wykonuję zdjęcia głównie kobietom. Ponieważ znam już wiele i poznaję coraz więcej łódzkich girlbosses – przedsiębiorczych kobiet – wykonuję sesje zdjęciowe dla ich firm, by pokazać unikatowość kobiet i by zdjęciami pomóc budować ich markę osobistą.

Zwroty i reklamacje

Home  /  Zwroty i reklamacje

I. Informacja dot. prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość

Termin na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje Państwu jako Konsumentom prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni od momentu wejścia przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią w posiadanie Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Formularz odstąpienia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, tj. Karolinę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karolina Wojciechowska Fotografia Kobieta Biznes, nr tel.: 535 077 534, adres e-mail: kontakt@karolinawojciechowska.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie internetowej: https://karolinawojciechowska.com/ formularz odstąpienia – wzór do pobrania, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru

Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Sprzedającego. W przypadku Produktów wirtualnych dostarczonych elektronicznie nie ma konieczności ich odsyłania. Po otrzymaniu przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, Sprzedający dokona dezaktywacji Produktu wirtualnego zakupionego przez Kupującego, co uniemożliwi skorzystanie z usługi.

Zwrot należności

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Produktu, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu kosztów najtańszego sposobu dostawy. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Koszty zwrotu

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, o ile takowe wystąpią.

II. Procedura Reklamacji Towaru zakupionego w sklepie internetowym ______________________________

 • 1. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym: _________________________________
  Tel.: 535 077 534
  E-mail: kontakt@karolinawojciechowska.com
 • 2. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 • 3. Klient ma prawo do reklamacji tylko towaru niezgodnego z umową.
 • 4. Wszystkie reklamacje podlegają analizie przez Dział Reklamacji
 • 5. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania Produktu, domniemywa się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. Sprzedający może odmówić przyjęcia reklamacji, jeśli udowodni, że w chwili wydania Produktu był on wolny od wad lub przyczyna ich wystąpienia nie istniała jeszcze w tej chwili.
 • 6. W przypadku uznania reklamacji Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Produkty do wyboru.
 • 7. Przy drugiej reklamacji tego samego produktu nawet na inna wadę Klient ma prawo żądać zwrotu ceny.
 • 8. Powyższe zasady dot. reklamacji, stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 9. Szczegółowe zasady reklamacji zostały określone w Rozdziale V. „Rękojmia. Reklamacje” Regulaminie Sklepu, który dostępny jest pod adresem: ________________________.